Voucher-regulamin

Regulamin zakupu i realizacji vouchera (bonu upominkowego, zaproszenia na sesję) w firmie Marta Anhalt Fotografia:
1. Termin ważności vouchera jest podany na voucherze. Wynosi on maksymalnie 6 miesięcy od daty zakupu, upływa z datą ważności podaną na voucherze.
Wyjątek: Vouchery zakupione po 1.04.2020 mają termin ważności do 31.08.2020r.
2. Aby skorzystać z vouchera należy skontaktować się telefonicznie i ustalić termin wykorzystania vouchera, nie później jednak niż miesiąc przed upływem ważności vouchera.
3. Wszystkie sesje realizujemy w tygodniu od poniedziałku do piątku.
4. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
5. Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niego wydana reszta.
6. Voucher dotyczy jednorazowej usługi fotograficznej (jednej sesji). Nie ma możliwości jego podziału.
7. Voucher określa rodzaj sesji, ilość zdjęć oraz innych produktów, którą otrzymuje osoba obdarowana.
Sesja dziecięca – to sesja samego dziecka, lub rodzeństwa. Sesja rodzinna – to sesja dziecka/dzieci i rodziców.
W ramach Vouchera dziecięcego można wykonać sesję rodzinną za dopłatą wg. cennika.
8. Jeśli sesja z Vouchera ma zostać zrealizowana w czasie trwania sesji tematycznych np. sesje wielkanocne, sesje na Boże Narodzenie, a koszt sesji tematycznej jest wyższy od ceny zapłaconej za voucher obowiązuje dopłata celem wyrównania różnicy.
9. Osoba Obdarowana jest zobowiązana do okazania vouchera przed sesją.
10. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
11. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.